Hva er hovedfaktorene som påvirker papirmassen?

I de senere år,papirprodusenterog brukere har betalt mer og mer oppmerksomhet til hoveddelen av papiret, fordi massen har en betydelig innvirkning på kostnadene og ytelsen til produktet.Høy bulk betyr at ved samme tykkelse kan basisvekten reduseres, og mengden fiber som brukes kan reduseres for å oppnå kostnadsbesparelser;høy bulk kan øke papirstivheten, slik at bokutgivere kan opprettholde full boktykkelse med færre sider, og kan også øke papirets tetthet, utskriftsevne og redusere gjennomstrømming av blekk.Derfor er høy bulk av stor betydning for kostnadskontroll av papir, produktytelse og merverdi av produktene.

Hva er høybulk?Dette er en viktig indikator på papir, som er forholdet mellom grunnvekt og tykkelse.Bulk indikerer tettheten til papiret, det vil si størrelsen på papirets porøsitet.

De viktigste faktorene som påvirker papirmassen inkluderer papirfremstillingsfiberråmaterialer, massetype, maleoperasjon, fyllstoffer, kjemikalier, pressing, tørking, kalandrering, etc.

Fibermorfologien til papirfremstillingsfiberråmaterialet har en viktig innflytelse på papirets bulk.Tykkere fibre har høyere porøsitet og høyere mengde papir, men bulken er ikke bare relatert til fibertykkelse, men har også et veldig viktig forhold til knusing av fibre under papirfremstillingsprosessen.Det avhenger til syvende og sist av graden av knusing og deformasjon av fibrene.Derfor er fibrene med liten diameter og tykke vegger stivere, ikke lette å knuse og lett å danne papir med høy bulk.
PAPIR RÅMATERIALE

Massetypen har også stor innflytelse på papirets bulk.Generelt sett er høyytelsesmasse>termomekanisk masse>kraftmasse>avfallsmasse.Ulike råvarer har ulik bulk i samme masse, hardved > bartre.Dehøy bulkav høyytelsesmasse i seg selv er uforlignelig med andre masser, så høyytelsesmasse er mye brukt for å delvis erstatte bleket kraftløvtremasse i høykvalitetspapir.Valget og forholdet mellom papirmassetyper er nøkkelen til dagens papirproduksjonsprosess med høy bulk.Tilsetning av høyytelsesmasse for å forbedre papirmassen er for tiden den mest effektive metoden som er mye brukt av papirfabrikker.
papirmasse

Bulk er en svært viktig egenskap ved papir.Høy bulkpapir kan opprettholde nødvendig stivhet, redusere fiberforbruk, spare massekostnader og forbedre bulk.De mest mulige metodene for tiden inkluderer tilsetning av høyytelsesmasse, massevalg og prosesssystemer.Optimalisering og utvikling av nye bulktilsetningsstoffer er også en viktig forskningsretning.
papirmølle

 

Innleggstid: 27. oktober 2022